1 Nechvílova 1820-22 Praha 4 20.93
2 Makovského 1331-33 Praha 6 23.93
3 Janského, Prusíkova 2419-24 Praha 5 29.39
       
4 Augustinova 2084-86 Praha 4 31.07
5 Jarníkova 1868-70 Praha 4 33.00
6 Poljanovova 3241 Praha 4 33.62
7 Bellušova 1858-61 Praha 5 34.24
8 Drimlova, Jánského 2364-69 Praha 5 34.46
9 Makovského 1335-37 Praha 6 34.76
10 Bazovského 1228-31 Praha 6 34.82

Podrobné vyhledávání


Energetická liga

Průběžné pořadí ročníku Energetické ligy letos i s porovnáním cen tepla

Kompletní průběžné pořadí právě probíhajícího ročníku Energetické Ligy naleznete rozbalené na stránce VÝSLEDKY, zde na titulní HOME straně máte zobrazeno vždy jen 10 průběžně nejlepších domů.

Chcete-li se podívat na předchozí ročníky, tak si na stránce VÝSLEDKY, kde si pro příslušnou divizi (panelové /nepanelové domy) rozbalíte Soutěžní rok 2015, popř. další předchozí roky.

NOVINKOU je, že letos se u soutěžících domů zobrazují nejen měrné spotřeby tepla (kWh/m2), ale i skutečně zaplacená cena za vytápění 1 m2 plochy (Kč/m2). Skutečně zaplacená cena je důležitý parametr, protože se může zásadně lišit od nasmlouvané ceny v závislosti na odebraném množství.

Ještě jednou zdůrazňujeme, že soutěžíme ve 2 kategoriích a sice:

  • panelové domy
  • nepanelové domy

 

Přihlášení je bezplatné, ale aby byly dodržena pravidla, veškeré hodnoty musejí být převzaty z ročního rpzúčtování objektu a na vyžádání je třeba rozúčtování předložit naskenované ke kontrole.

Uzávěrka přihlášek letošního ročníku je 17/11.

Hodnoty jsou uváděny z ročního rozúčtování nákladů a jsou kontrolovány vlastníky a uživateli bytů a nejedná se tedy o žádné teoretické hodnoty, s kterými se dá v případě potřeby "čarovat".

Více informací naleznete na dalších stránkách Energetické Ligy, nejlépe pak na stránce INFORMACE A ČLÁNKY.


Ročník 2016 (který je sestaven z hodnot vyúčtování za předchozí rok, tj. za rok 2015) je definitivně uzavřen a vyhodnocen. Pokud byste ještě chtěli dodatečně přihlásit svůj dům za starší období, tak to už pouze přes uvedený e-mail info@energetickaliga.cz

Vypadá to, že se množství přihlášených domů ustálilo na něco málo pod  400 bytových domů. Určitě se na tom podepsalo teplé počasí roku 2014, stejně jako se na letošním ročníku podepíše teplé počasí roku 2015. Nicméně, z výsledků je patrno, že SVJ umějí snižovat spotřebu tepla i v takto extrémně teplých klimatických hodnotách. Obdivuhodné.

V případě, že máte zájem uvést Vaše hodnoty do již uzavřeného ročníku, i to je možno. Stačí zadat hodnoty z vyúčtování, které jste na jaře od svého poskytovatele rozúčtování nákladů na teplo a vodu obdrželi. Pouze v souladu s pravidly bude Váš dům uvedem s dovětkem DODATEČNĚ. Chci se zúčastnit

V případě jakýchkoliv problémů s přihlášením popř. s dotazem, je možno se obrátit na adresu:  info@energetickaliga.cz 

 

O projektu  Energetická liga

Energetická liga je projekt srovnávající
bytové domy podle měrné spotřeby tepla. MĚRNÁ SPOTŘEBA TEPLA

Porovnání spotřeby tepla v bytových domech, vyjádřené v kWh/m2 za rok (topnou sezónu) do tabulky řazené vzestupně od domů s nejmenší spotřebou. Vytvoření jednoduchého srovnávacího parametru, určeného pro odbornou i laickou veřejnost k porovnání tepelné energetické náročnosti zúčastněných objektů a jednoduchému zařazení do energetické kategorie ENERGETICKÉ KATEGORIE

Mgr. Martin Kroh

 

 

Nechvílova 1820–22, P-4, vítězný dům ročníku 2013 - panelové domy

 

 

 

 

 

 

 

 

Na obrázku je absolutní vítěz ročníku 2016 Energetické ligy

Nechvílova 1820–22, P-4.

Více obrázků úspěšných domů naleznete v Galerii vitezných domů

 

 

Spotřeba tepla

Rozdělení dle kategorií

VÍCE INFORMACÍ

Proč se účastnit projektu? VÝHODY?

01 EL je srovnání skutečných spotřeb tepla bytových domů za uplynulou topnou sezónu
02 EL aktualizuje každý rok hodnoty dosažené zúčastněnými domy
03 EL zohledňuje chování uživatelů (nájemců a vlastníků) bytových jednotek
04 EL vychází z rozúčtování nákladů na teplo – je kontrolována peněženkami vlastníků
05 EL promítá povětrnostní podmínky v daném místě
06 EL zobrazuje stáří a technický stav objektu
07 EL inspiruje k dosažení vyšší úspory spotřeby tepla v domě

Chci se zúčastnit

Diplom pro EL

Diplom pro EL

Informace a články

14.3.2017

Loňský rok byl o 14% klimaticky náročnější

Loňský rok byl o 14% klimaticky náročnější

Již známe velmi důležitý parametr, který by měl každý účastník Energetické ligy zohlednit ve svých porovnáních a sice nárust denostupňů oproti roku 2015...

15.2.2017

Prohlédněte si vítěze ročníku 2016 pod rentgenem

Prohlédněte si vítěze ročníku 2016 pod rentgenem

V Galerii vítězných domů máte jedinečnou možnost shlédnout několikanásobného vítěze Energetické ligy na termovizních snímcích. Určitě to stojí za to.

3.1.2017

Zhodnocení ročníku 2016

Zhodnocení ročníku 2016

Zhodnocení loňského ročníku najdeme u našeho mediálního partnera NETPRESS na informačním portálu OKOLO BYTU.

1.12.2016

Letošní ročník Energetické ligy je uzavřen a vyhodnocen. Nejnižší cenu za teplo má panelový dům Nechvílova 1820-22 v Praze.

Letošní ročník Energetické ligy je uzavřen a vyhodnocen. Nejnižší cenu za teplo má panelový dům Nechvílova  1820-22 v Praze.

30.11.2016 skončil již, v pořadí šestý, ročník Energetické ligy, kterou pořádá Družstevní marketingové sdružení ČR. Internetové soutěže se v letošním ročníku...

29.11.2016

Již jen jeden den zbývá do ukončení letošního ročníku Energetické ligy

Protože stále se scházejí přihlášky do letošního ročníku Energetické ligy, upozorňujeme zájemce, že uzávěrka letošního ročníku je 30.11.2016. Po tomto...

ARCHÍV NOVINEK

Mediální partneři

Přistoupením k pravidlům projektu Energetická liga (dále jen „projekt“) udělujete souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů Družstevním marketingovým sdružením ČR, se sídlem Střelničná 1861/8a, Kobylisy, 182 00 Praha 8, IČ 71284192 (dále jen „DMS ČR“) jako správci, v souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to na dobu Vaší účasti v projektu, aby zpracovával Vaše osobní údaje v rozsahu uvedeném v přihlášce pro své marketingové účely, k optimalizaci své nabídky a pro použití v rámci projektu, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Máte právo požadovat od DMS ČR informaci o zpracování svých osobních údajů. V případě, že zjistíte, nebo se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo je v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete požádat DMS ČR o vysvětlení nebo odstranění takto vzniklého stavu. Svá práva dle předchozí věty můžete uplatnit a svůj souhlas s vyhodnocení a použitím Vašich osobních údajů pro výše uvedené účely můžete kdykoliv odvolat krátkým písemným sdělením na info@energetickaliga.cz nebo na info@irtn.cz

×